The Banshees of Inisherin (2022)

ตัวอย่าง : The Banshees of Inisherin (2022)

the banshees of inisherin

เรื่องย่อหนัง The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin เรื่องราวของ มิตรภาพอันยาวนานระหว่าง พาด์เร็ค กับ คอล์ม ที่เกิดขึ้นบนเกาะไอนิเชอริน ระหว่างที่เขาทั้งสองกำลังใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้ อยู่ ๆ ความเป็นเพื่อนของเขากำลังสั่นคลอนและสู่ภาวะวิกฤต เมื่อพบว่าคอล์มมีท่าทีที่เปลี่ยนไป พร้อมกับต้องการยุติมิตรภาพระหว่างกัน ขณะที่พาด์เร็คได้แต่รู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น โดยที่คนรอบข้างเขา ไม่ว่าจะเป็น น้องสาวหรือเด็กตัวปัญหาของหมู่บ้านจะช่วยเป็นกาวใจและช่วยซ่อมมิตรภาพของพวกเขาให้ แต่ดูเหมือนว่ามันกำลังนำพาไปสู่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมากยิ่งขึ้น

Colin Farrell
Brendan Gleeson
Kerry Condon and Barry Keoghan